UKP-3

Urządzenie kontrolno-pomiarowe UKP-3 służy do kontroli urządzeń elektrycznych na zgodność z normami PN-EN 50106 - urządzenia gospodarstwa domowego oraz PN-EN 50116 – urządzenia informatyczne; jak również innych urządzeń, których wymagania mieszczą się w niżej wymienionych parametrach:

 • pomiar rezystancji obwodu ochronnego przy prądzie pomiarowym ok. 10,2 A w zakresie od 0 do 1 Ohm z rozdzielczością 0,01 Ohm.
 • test wytrzymałości izolacji przy napięciu probierczym 1,0 kVAC; 1,5 kVAC; 2,0 kVAC; 2,5 kVAC; 3,0 kVAC; 3,5 kVAC (wybór z poziomu MENU) z jednoczesnym pomiarem prądu upływu. Zakres mierzonych wartości prądu upływu mieści się w granicach od 0 do 30 mA przy stabilizowanym napięciu probierczym.
 • pomiar mocy czynnej badanego urządzenia w zakresie 20 do 4000 W prądu jednofazowego (opcja: tylko w wersjach "/M" , zakres mocy wg ustaleń z odbiorcą).
 • przekazywanie wyników wykonanych pomiarów poprzez "RS-232" do komputera gdzie następuje ich rejestracja (opcja: tylko w wersjach "/RS").

Wygląd UKP-3.

Do każdego egzemplarza dołączamy “ŚWIADECTWO  WZORCOWANIA” oraz “Deklarację Zgodności WE”.

Urządzenie produkowane jest w czterech wersjach (podane ceny netto w PLN):

 • typ UKP-3 – zestaw podstawowy 5300,00
 • typ UKP-3/M – zestaw z pomiarem mocy 5900,00 (wersja na zdjęciu)
 • typ UKP-3/RS – zestaw z rejestracją 6600,00
 • typ UKP-3/RS/M – zestaw z pomiarem mocy i rejestracją 7200,00

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania zakresu pomiaru mocy i wartości napięć probierczych, co jest oznaczone symbolem /S”. Minimalne wymagania sprzętowe komputera do rejestracji: procesor P120, 32MB RAM, 10 MB wolnego miejsca na dysku.

DANE TECHNICZNE(wersja standardowa):

 • Napięcie zasilające - 230V, 50Hz ± 10%
 • Maksymalny pobór mocy - 200VA
 • Napięcie probiercze obwodu ochronnego - 12V
 • Prąd pomiaru rezystancji obwodu ochronnego - 10,2A
 • Zakres pomiaru rezystancji obwodu ochronnego 0÷1Ohm
 • Rozdzielczość pomiaru prądu upływu - 0,01mA (dla I<10mA); 0,1mA (dla I≥10mA)
 • Czas pomiaru prądu upływu i testu izolacji - ok. 3 sek.
 • Zakres pomiaru mocy - 20-4000W*
 • Czas pomiaru mocy - ok. 10 sek.
 • Gabaryty - 260x440x125mm (głęb.xszer.xwys.)
 • Ciężar - 11,5kg (bez wyposażenia)

  * (tylko w wersji z pomiarem mocy)