ERK-4002

Zespół wtykowy ERK-4002 wchodzi w skład wyposażenia półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94 - realizuje on funkcję kontroli wjazdu pociągu przy współpracy z urządzeniami typu EON.

Zestaw składa się z dwóch przekaźników kontaktronowych zamontowanych na jednej płytce drukowanej. Działanie ERK-4002 polega na tym, że przekaźniki te powinny wzbudzić się przy zasilaniu prądem stałym o napięciu mniejszym lub równym 4,3V (max); natomiast odwzbudzenie powinno nastąpić przy napięciu większym lub równym 1,6V (min).

Wygląd ERK-4002.

Urządzenie zabudowane jest w standardowej obudowie dla przekaźników JRF, o wymiarach 80x40x108mm. Do każdego egzemplarza dołączana jest płytka tożsamości (z odpowiednim kodem) oraz kabłąk, czyli elementy umożliwiające montaż zespołu w gnieździe typu JAZ-20101.

Zestaw jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i spełnia wymagania WTO/ERK-4002.

DANE TECHNICZNE:

  • wymiary - 80 x 40 x 108mm
  • masa - 0,17kg
  • zakres temp. otoczenia - -10ºC-+50ºC
  • rodzaj obudowy - typowa obudowa przekaźnika JRF
  • rodzaj gniazda - JAZ-20101
  • przekaźniki kontaktronowe K-32 1x1, K-32 2x1 - 400 Ohm +/-15%                                                                                    ↑ ≤4,3V, ↓ 1,6V