RADAROWE MIERNIKI PRĘDKOŚCI SERII RAMER10

Radarowe mierniki prędkości serii RAMER10 służą do pomiaru prędkości pojazdów w oparciu o zjawisko Dopplera. Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w głowicę radarową, kamerę, komputer sterujący oraz monitor kontrolny (tablet, notebook). Przy przekroczeniu przez przyjeżdżający pojazd zadanej prędkości granicznej, automatycznie wykonywana jest cyfrowa rejestracja pomiaru w postaci zdjęcia wraz z dodatkowymi informacjami, identyfikującymi wykonany pomiar. Otrzymane zdjęcie zarejestrowane zostaje  w pamięci urządzenia pomiarowego. Natychmiast po wykonaniu zdjęcia na ekranie urządzenia pojawiają się informacje z wykonanego pomiaru. Obraz cyfrowy wraz z wynikami pomiaru jest przechowywany w systemie w sposób uniemożliwiający sfałszowanie pomiarów przez obsługę lub przypisanie mierzonej wartości prędkości innemu uczestnikowi ruchu. Zarejestrowane zdjęcia można wykorzystać do udowodnienia wykroczenia, jak również do dokumentowania zdarzeń drogowych.

Charakter pracy w czasie pomiaru nie wymaga zatrzymywania kierowców pojazdów popełniających wykroczenie - automatyczna rejestracja
i dokumentowanie wykroczeń pozwala na skuteczną prewencję w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości.

Radarowe mierniki prędkości serii RAMER10 są produkowane w kilku wersjach mających następujące oznaczenie:

  • RAMER10 T - wersja na trójnogu, w kontenerze, do montażu na płycie w bagażniku pojazdu, w maszcie
  • RAMER10 C - wersja do montażu na stałe w samochodzie dowolnej marki
  • RAMER10 P - maszt fotoradaru
  • RAMER10 O - wersja do montażu w obudowie nad jezdnią, np. na autostradzie