Wyposażenie dodatkowe dla stojaków AT-40
Wyposażenie dodatkowe stojaków AT-40 stanowią następujące elementy:

1. zamienniki płyt bezpiecznikowych typu AT-002

Zamienniki płyt typu AT-002.

2. zamienniki płyt bezpiecznikowych typu AT-003

Zamienniki płyt typu AT-003.

3. zamienniki płyt bezpiecznikowych typu AT-020

Zamienniki płyt typu AT-020.

4. półki poziome - umożliwiające umieszczenie na stojaku przekaźników niewtykowych (np. typu JRB, JRG, JRV); jak również akumulatorów, w przypadku zastosowania zasilania awaryjnego.

Półki poziome stojaka AT-40.