WDROŻYLIŚMY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
Nasza firma przeszła w grudniu 2016r. pomyślnie audit certyfikujący, którego efektem było otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elektronicznych urządzeń kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych.
Certyfikat został wydany przez Zakład Badań i Atestacji "ZETOM" w Katowicach, potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.
Wdrażając system chcemy w jak największym stopniu spełniać wymagania naszych Klientów i stale poprawiać jakość produkowanych wyrobów.