KONTAKT
P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.
Naftowa 17
41-200 Sosnowiec

NIP: 6443457813
REGON:
241567183

KRS:
0000354410

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHóD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


+48 32 293 44 85-7, +48 32 266 18 32,
  +48 32 293 44 02, +48 32 293 44 03
+48 606 243 151, +48 606 243 158,
  +48 881 923 245
sp.zoo@pphu-mgrot.pl

 http www.pphu-mgrot.pl