PPHU Maciej Grot istnieje od maja 1960r.

Początkowo, tzn. do 1972r., działał pod patronatem Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Sosnowcu jako zakład usługowy RTV i sprzętu elektronicznego z nazwą Radio-Tele-Serwis. Później patronat przejęła Spółdzielnia Pracy Mechaników Precyzyjnych w Katowicach.

Przez cały okres działalności usługowej firma zajmowała się również elektroniką i elektrotechniką przemysłową w zakresie serwisu i jednostkowej produkcji różnych urządzeń sterowania i automatyki, wraz z opracowaniami konstrukcyjnymi.

Od lutego 1983r. zakład jest prywatnym przedsiębiorstwem. Początkowo pod nazwą Zakład Elektromechaniczno-Ślusarski Maciej Grot, a od 1987r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maciej Grot

PPHU Maciej Grot produkowało różne urządzenia elektroniczne i elektryczne z przeznaczeniem dla innych przedsiębiorstw, m.in. takich jak: KGHM Lubin, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i innych.

Od 1984r. rozpoczęto współpracę z Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Śl. DOKP w Katowicach, oraz z Zakładami Wytwórczymi Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach.

Początkowo firma wykonywała prototypy i krótkie serie na zlecenia w/w przedsiębiorstw. Dotyczyło to takich urządzeń jak: ERL-11014; ZPG-20103; ERL-10016; migacz pulpitowy; płytka Pwy oraz wielu innych. Jednocześnie systematycznie unowocześniano konstrukcje i technologie produkcji tych urządzeń.

W 1991r. we współpracy z AL Katowice rozpoczęto produkcję urządzeń Półsamoczynnej Blokady Eap i kontynuowano ją do października 1994r. Ponadto od początku 1994r. rozpoczęły się prace nad modernizacją urządzeń blokady półsamoczynnej pod kątem zmniejszenia gabarytów, obniżenia kosztów jej produkcji jak również poprawienia niezawodności pracy, nie zmieniając nic w logice jej działania. Wyrób otrzymał nazwę Półsamoczynna Blokada Liniowa typu Eap-94 i został zgłoszony w lipcu 1995r do badań w CNTK Warszawa.

Po ich przeprowadzeniu produkt ten otrzymał w sierpniu 1997r. Świadectwo Kwalifikacji Wyrobu oraz Opinię do Świadectwa Kwalifikacji. Należy nadmienić, że w ramach porozumienia zawartego w lutym 1994r. z ABB ZWUS w Katowicach i późniejszą umową z dn. 27.09.1995r., każda ze stron umowy jest pełnoprawnym współwłaścicielem rozwiązań schematowych blokady, co upoważnia obydwa przedsiębiorstwa do niezależnego wystąpienia do CNTK o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Wyrobu jak i do ewentualnej produkcji. Taka sytuacja zapewnia przedsiębiorstwu PKP Polskie Linie Kolejowe SA dwóch niezależnych producentów.

W 2010r przedsiębiorstwo przekształcone zostało w spółkę P.P.H.U. Maciej Grot Sp. z o.o.