Zestaw wtykowy ERK-5001 wchodzi w skład wyposażenia półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94. Funkcje zestawu: · realizuje prostowanie prądu przemiennego poprzez diody (mostki) prostownicze, · zawiera układ progowy , który po przekroczeniu odpowiedniego poziomu napięcia powoduje zmianę stanu wyjścia (przy napięciu wejściowym o wartości 14 – 20V przy liniowym i skokowym wzroście tego napięcia) i wysterowanie przekaźnika „Od” . Jest to układ elektroniczny z zakresem napięć wejściowych w przedziale 12 – 36V (max obciążalność wyjścia 500mA). · zawiera migacz pulpitu (wykonany w technice tranzystorowej), który służy do wysterowania na pulpicie lampek informujących o stanie blokady. Migacz jest odporny na krótkotrwałe zwarcia wyjścia, z sygnalizacją zwarcia i przeciążenia (max obciążalność wyjścia 300mA). 

Urządzenie zabudowane jest w standardowej obudowie dla przekaźników JRF, o wymiarach 80x40x108mm. Do każdego egzemplarza dołączana jest płytka tożsamości (z odpowiednim kodem) oraz kabłąk, czyli elementy umożliwiające montaż zespołu w gnieździe typu JAZ-20101. Zestaw jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i spełnia wymagania WTO/ERK-5001.