W swojej ofercie posiadamy:

 • zestaw półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94 *
 • szafy do zabudowy blokad Eap-94 wykonane ze stali nierdzewnej
 • przekaźnik wtykowy ZPG-20103
 • zespoły wtykowe ERK-4002, ERK-5001 (wchodzące w skład wyposażenia blokady Eap-94) i ERK-5002 (wchodzący w skład wyposażenia blokady Eac-95)
 • zespoły wtykowe ERL10MG1/1, WL-2L/1, pZwbl (wchodzące w skład wyposażenia blokady Eac-95), 9-LED (wyposażenie blokad Eap-94 i Eac-95), 4POW
 • migacze elektroniczne (wtykowe MPW-1, MPW-2 i niewtykowe)
 • stojaki AT-40, a także inne na indywidualne zamówienie
 • płyty JAZ każdego typu
 • płytki tożsamości (gniazda) do wszystkich typów przekaźników ERL, RK i JRK
 • płytki tożsamości (wtyki) do płyt JAZ dla wszystkich typów przekaźników ERL, RK i JRK
 • płytki tożsamości (grzebienie) do wszystkich typów przekaźników ERF, JRF i zespołów wtykowych ERK
 • listwy wtykowe MVG-2006, MVG-2009, i MVG-2012

* jako producent posiadamy „Świadectwo Dopuszczenia” wydane przez Główny Inspektorat Kolejnictwa.