Urządzenie kontrolno-pomiarowe UKP-3 służy do kontroli urządzeń elektrycznych na zgodność z normami PN-EN 50106 – urządzenia gospodarstwa domowego oraz PN-EN 50116 – urządzenia informatyczne; jak również innych urządzeń, których wymagania mieszczą się w niżej wymienionych parametrach:

 • pomiar rezystancji obwodu ochronnego przy prądzie pomiarowym ok. 10,2 A w zakresie od 0 do 1 Ohm z rozdzielczością 0,01 Ohm,
 • test wytrzymałości izolacji przy napięciu probierczym 1,0 kVAC; 1,5 kVAC; 2,0 kVAC; 2,5 kVAC; 3,0 kVAC; 3,5 kVAC (wybór z poziomu MENU) z jednoczesnym pomiarem prądu upływu. Zakres mierzonych wartości prądu upływu mieści się w granicach od 0 do 30 mA przy stabilizowanym napięciu probierczym,
 • przekazywanie wyników wykonanych pomiarów poprzez „RS-232” do komputera gdzie następuje ich rejestracja (opcja: tylko w wersjach „/RS”).

Do każdego egzemplarza dołączamy “ŚWIADECTWO WZORCOWANIA” oraz “Deklarację Zgodności WE ”.

Urządzenie produkowane jest w czterech wersjach:

 • typ UKP-3 – zestaw podstawowy,
 • typ UKP-3/RS – zestaw z rejestracją,

DANE TECHNICZNE (wersja standard):

 • Napięcie zasilające – 230V, 50Hz ± 10%,
 • Maksymalny pobór mocy – 200VA,
 • Napięcie probiercze obwodu ochronnego – 12V,
 • Prąd pomiaru rezystancji obwodu ochronnego – 10,2A,
 • Zakres pomiaru rezystancji obwodu ochronnego 0÷1Ohm,
 • Rozdzielczość pomiaru prądu upływu – 0,01mA (dla I<10mA); 0,1mA (dla I≥10mA),
 • Czas pomiaru prądu upływu i testu izolacji – ok. 3 sek.,
 • Gabaryty – 260x440x125mm (głęb.xszer.xwys.),
 • Waga – 11,5kg (bez wyposażenia).

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania zakresu wartości napięć probierczych, co jest oznaczone symbolem ”/S”.