Półsamoczynna blokada liniowa Eap-94 (zmodernizowana wersja blokady Eap) jest półsamoczynną dwukierunkową, przekaźnikową blokadą liniową.

Przeznaczona jest ona do półautomatycznego zapewnienia bezpieczeństwa na szlakach kolejowych poprzez uniemożliwienie znajdowania się na kontrolowanym odstępie więcej niż jednego pociągu. Blokada Eap-94 pozwala na bezpieczne wprowadzenie na szlak pomiędzy dwie stacje jednego pociągu w tzw. odstępie stacyjnym.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z dokumentacją techniczną i spełnia wymagania DTR-Eap-94/97. Rozwiązania blokady Eap-94 cechuje pełna kompatybilność z blokadą Eap w dotychczasowym wykonaniu (zasada działania, numeracja listew zaciskowych itp.)

Blokada Eap-94 przeznaczona jest do eksploatacji na wszystkich typach linii kolejowych. Może być stosowana na kolejach użytku publicznego (PKP) i niepublicznego (koleje przemysłowe), na liniach zelektryfikowanych i bez trakcji elektrycznej, w ruchu podmiejskim i dalekobieżnym, pasażerskim i towarowym, bez ograniczeń w prędkości pociągów. Na dopuszczalną prędkość maksymalną może mieć wpływ rodzaj zastosowanych urządzeń oddziaływania pociągów współpracujących z blokadą Eap-94. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi rodzajami stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym z sygnalizacją świetlną i kształtową. Może współpracować z planem świetlnym, pulpitem kostkowym lub komputerowym. Przystosowana jest również do współpracy z różnymi typami urządzeń oddziaływania pociągów (klasyczne obwody torowe, EON, liczniki osi).

Półsamoczynna blokada liniowa wykonywana jest zasadniczo w jednej wersji schematowej, a wykonywane odmiany to:

 • wersja nieobudowana panelu do zabudowy w przekaźnikowniach na stojaku AT-40,
 • wersja obudowana wyposażona w dodatkową obudowę pozwalającą na zabudowę panelu blokady w pomieszczeniach dostępnych dla personelu obsługi (w swojej ofercie posiadamy wersję pojedynczą, podwójną oraz potrójną szafy tzw. „modułowej” do zabudowy paneli Eap-94),
 • wersja z dodatkowymi elementami dla posterunku stwierdzenia końca pociągu (przekaźniki „SKP”, „dSKP” i transformator SKP),
 • wersja z dodatkowym obwodem i przekaźnikiem otrzymania zlecenia – „Ozl”,
 • wersja z elementami „SKP” i„Ozl”,
 • wersja z dodatkowym wyposażeniem i okablowaniem dla posterunku odstępowego – „PO”.

Stan zasadniczy blokady to stan neutralny. Semafory wjazdowe wskazują sygnał „STóJ”, żadna ze stacji A i B nie ma możliwości wprawienia pociągu na szlak. Lampki i strzałki na pulpicie informujące o stanie blokady Eap-94 są ciemne.

Prowadzenie ruchu pociągów za pomocą blokady wymaga ścisłej współpracy i porozumienia dyżurnych ruchu na posterunkach ruchu ograniczających szlak. Współpraca ta połączona z oddziaływaniem pociągu na obwody torowe lub „EON” jest gwarantem niezawodności i bezpiecznej pracy urządzeń.

Zalety blokady Eap-94 polegają m.in. na:

 • niezawodności,
 • funkcjonalności,
 • zwartej konstrukcji,
 • montażu, okablowaniu i kontroli działania realizowanym u producenta,
 • uniwersalności,
 • możliwości stosowania posterunków odstępowych.

Zespół urządzeń dla posterunku odstępowego stanowi: dwa zestawy (panele-półki) blokady Eap-94 uzależnione między sobą, wraz z dodatkowym zestawem przekaźnikowym (półką) z kompletną aparaturą obwodów sygnałowych, świateł semaforów odstępowych i tarcz ostrzegawczych. Na życzenie zamawiającego mogą być dokonane dodatkowe zmiany szczególnie w konstrukcji mechanicznej zestawu (panelu) blokady. Poprzez zastosowanie posterunku odstępowego „PO” można podzielić szlak na dwa odstępy blokowe, natomiast zastosowanie dwóch posterunków odstępowych dzieli szlak na trzy odstępy blokowe.