UKP-2

Urządzenie kontrolno-pomiarowe typu UKP-2 służy do testowania opraw oświetleniowych w/g normy PN-EN 60598-1, spełniając przy tym dwie podstawowe funkcje:

  1. Pozwala ono na pomiar rezystancji obwodu ochronnego przy prądzie pomiarowym ok. 10,2 A. Zakres mierzonych rezystancji mieści się w granicach od 0 do 1 Ohm z rozdzielczością 0,01 Ohm.

  2. Drugą funkcją urządzenia jest pomiar rezystancji izolacji przy napięciu 100 V, oraz 500 V. Zakres mierzonych rezystancji mieści się w granicach od 0,1 MOhm do 10 GOhm przy napięciu probierczym 500 V, oraz od 0,1 MOhm do 2 GOhm przy napięciu probierczym 100 V.

Wygląd UKP-2.


Obecnie urządzenie to oferujemy do sprzedaży w cenie 4000,00 PLN (netto).

Do urządzenia dołączamy “ŚWIADECTWO WZORCOWANIA” oraz “Deklarację Zgodności WE”.

DANE TECHNICZNE:

  • Napięcie zasilające - 230V, 50Hz
  • Maksymalny pobór mocy - 100VA
  • Gabaryty - 220x220x80mm (dł.xszer.xwys.)
  • Ciężar - 2,6kg (bez wyposażenia)