ERK-5001

Zespół wtykowy ERK-5001 wchodzi w skład wyposażenia półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94.

Funkcje zestawu:

  • realizuje prostowanie prądu przemiennego poprzez diody (mostki) prostownicze,

  • zawiera układ progowy, który po przekroczeniu odpowiedniego poziomu napięcia powoduje zmianę stanu wyjścia (przy napięciu wejściowym o wartości 14 - 20V przy liniowym i skokowym wzroście tego napięcia) i wysterowanie przekaźnika "Od". Jest to układ elektroniczny z zakresem napięć wejściowych w przedziale 12 - 36V (max obciążalność wyjścia 500mA).

  • zawiera migacz pulpitu (wykonany w technice tranzystorowej), który służy do wysterowania na pulpicie lampek informujących o stanie blokady. Migacz jest odporny na krótkotrwałe zwarcia wyjścia, z sygnalizacją zwarcia i przeciążenia (max obciążalność wyjścia 300mA).

  • Wygląd ERK-5001.


    Urządzenie zabudowane jest w standardowej obudowie dla przekaźników JRF, o wymiarach 80x40x108mm. Do każdego egzemplarza dołączana jest płytka tożsamości (z odpowiednim kodem) oraz kabłąk, czyli elementy umożliwiające montaż zespołu w gnieździe typu JAZ-20101.

    Zestaw jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i spełnia wymagania WTO/ERK-5001.