Urządzenia kontrolno-pomiarowe
Urządzenia typu UKP służą do badania parametrów bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń, maszyn i różnego rodzaju produktów na zgodność z normami europejskimi, przyczyniając się do usprawnienia procesu kontroli produkcji.

Obecnie w ofercie posiadamy dwa typy tych urządzeń:

  1. UKP-2 - kontrola opraw oświetleniowych w/g normy PN-EN 60598-1;
  2. UKP-3 - kontrola urządzeń gospodarstwa domowego w/g PN-EN 50106, informatycznych w/g PN-EN 50116; i innych.